Více času na podstatné

Kritéria pro dosažení úspěchu politiky energetické účinnosti EU

28.02.2011 06:58

V březnu 2011 hodlá Evropská komise zveřejnit takzvaný Plán pro energetickou účinnost 2011, který má za cíl zlepšení evropské energetické účinnosti o 20 procent do roku 2020. BUSINESSEUROPE ve svém dokumentu vítá úsilí Komise investovat do energetické účinnosti. Jedná se zejména o nákladově efektivní prostředky z výnosů, potřeba více racionálního využívání energie a nutnost sladění navrhovaných politik s ekonomickým růstem, zajištění bezpečnosti energetických dodávek a zajištění ochrany klimatu. Asociace BUSINESSEUROPE zveřejnila dokument, který se zaměřuje na řadu kritérií pro úspěch tak, aby bylo zajištěno, že nadcházející plán pro energetickou účinnost vytvoří možnost udržitelného růstu pro všechny obchodní sektory. Dle BUSINESSEUROPE je potřeba zaměřit se na nástroje, které poskytují finanční pobídky, posilovat integraci v celém dodavatelském řetězci, podporovat vedení ve veřejném sektoru, brát v úvahu konkrétní situace v jednotlivých členských státech, zajistit soulad s dlouhodobými cíly do roku 2050 a v neposlední řadě podtrhnout vedoucí úlohu EU na mezinárodní scéně. Dokument BUSINESSEUROPE s návrhy na lepší energetickou úroveň EU naleznete zde.

 

Zdroj: cebre