Více času na podstatné

Krizový manuál pro obce: povodně 2013

07.06.2013 11:17

Ministerstvo vnitra ČR připravilo Krizový manuál pro obce: povodně 2013 a přehled základních kontaktů při povodních. Manuál se zaměuje na problematiku:

 

  • Podíl obce na provádění záchranných a likvidačních prací
  • Způsob vyžadování sil a prostředků Armády ČR při řešení krizové situace
  • Jak likvidovat odpady po povodni?
  • Zapojení nezaměstnaných do likvidačních prací
  • Jak žádat o věcné zdroje?
  • Financování záchranných a likvidačních prací
  • Pravidla základní hygieny po záplavách
  • Psychologická pomoc

 

Dokumenty ke stažení:
Krizový manuál pro obce: povodně 2013 (manuál, kontakty)

 

Čtěte také:

Základní doporučení pro nakládání s odpady při povodňi a postup při sanaci zatopených studní

 

Další informace:

Informace o sběrných dvorech v ČR: https://www.sberne-dvory.cz/

Pravidla základní hygieny při záplavách (povodně_info_leták, Leptospiróza_nebezpečí_nákazy)

Rychlá detekce bakteriální kontaminace pitné vody, více ZDE (SZÚ)

Postupu při zjišťování a uplatňování náhrady škody a postupu při určení její výše v územích určených k řízeným rozlivům povodní více na MZe

Evidence škod farmářů postižených velkou vodou - ZDE

Sanační práce a obnova objektů po povodni - ZDE