Více času na podstatné

Kulatý stůl k zelené ekonomice

05.12.2011 09:40

Dne 10. listopadu 2011 se na půdě Ministerstva průmyslu a obchodu uskutečnil pracovní kulatý stůl na téma "Zkušenosti českých podnikatelských subjektů ve vztahu k zelené ekonomice v souvislosti s konáním Konference OSN o udržitelném rozvoji (Rio+20)".

Kulatý stůl byl zrealizován z iniciativy Ministerstva průmyslu a obchodu a Ministerstva životního prostředí na základě vzájemné spolupráce obou ministerstev v pracovní skupině Rady vlády pro udržitelný rozvoj, zaměřenou na koordinaci příprav na Konferenci OSN o udržitelném rozvoji v roce 2012 (Rio+20).

Cílem kulatého stolu bylo informovat účastníky o konání a zaměření vrcholné Konference OSN o udržitelném rozvoji (Rio+20), jež se uskuteční ve dnech 20. — 22. června 2012 v Rio de Janeiru u příležitosti 20. výročí Summitu Země a prodiskutovat možnosti prezentace zkušeností českých podnikatelských subjektů ve vztahu k zelené ekonomice na této konferenci.

Všechny prezentace z konference, včetně zápisu z jednání, jsou přiloženy.

 

Přílohy ke stažení

 

zdroj: MPO