Více času na podstatné

Legislativa BOZP a PO v praxi stavebních a montážních podniků

19.04.2010 11:51

Zájmem všech zhotovitelů staveb je, aby stavba byla provedena za dodržení podmínek objednatele, aby stavba přinesla ekonomický zisk staviteli a v neposlední řadě i to, aby při stavebních (a souvisejících) činnostech nevznikl žádný pracovní úraz. Bezpečné provádění staveb vyžaduje znalost požadavků na bezpečnou práci na staveništi, ale i v jejím okolí. Připravovaný kurz seznámí účastníky se základními požadavky na bezpečnost provádění staveb a to při všech souvislostech provádění staveb, od její přípravy, přes realizaci, práci se subdodavateli až po její užívání. Kurz je tématicky členěn do jednotlivých souvisejících bloků přednášek. U každé přednášky budou uvedeny zdroje s požadavky na bezpečnost, dále způsoby naplnění daného požadavku a vzory správných i nebezpečných praktik přímo ze staveb. Součástí kurzu bude i prohlídka stavby s hodnocením přístupů BOZP. Součástí kurzu bude i předání materiálů (tištěný manuál a CD se vzory různých dokumentů a záznamů v oblasti BOZP a PO, dále různé metodické pokyny, návody a podobně, které pomůžou stavbyvedoucím při „bezpečné“ realizaci staveb. Pro velmi náročný obsah kurzu je po prvním dni vložen odlehčující večer ve znojemském sklípku s dobrým vínkem.

Více podrobností o kurzu se dozvíte v přiložené pozvánce.