Více času na podstatné

LEGISLATIVA EU: Návrh nařízení Rady o účasti MSP na programu pro atomovou energii

23.03.2011 07:13

 

Návrh NAŘÍZENÍ(cs) Rady (Euratom), kterým se stanoví pravidla pro účast podniků, výzkumných středisek a vysokých škol na nepřímých akcích v rámci rámcového programu Evropského společenství pro atomovou energii a pro šíření výsledků výzkumu (2012–2013). K návrhu Rámcového programu Euratomu (2012–2013) od Komise (viz níže) je přiložen návrh pravidel pro účast. Tento návrh obsahuje nástroje pro provádění rámcového programu (2012–2013) a vychází ze zásad stanovených v sedmém rámcovém programu Euratomu (2007–2011).

 

Zdroj: CEBRE