Více času na podstatné

Legislativa EU: otevřené veřejné konzultace

06.10.2011 13:54

Seznam aktuálních veřejných konzultací:

 

Popis konzultace

Oblast

Konzultace otevřena do

Harmonizace a interoperabilita informací podle Přílohy II a Přílohy III směrnice č. 2/2007 (INSPIRE Directive)

Životní prostředí

21. 10. 2011

Snížení emisí CO₂ u silničních vozidel

Klimatická změna

9. 12. 2011

Snižování fluorovaných skleníkových plynů - další činnost na úrovni EU

Klimatická změna

19. 12. 2011

 

Zdroj: Odbor informování o evropských záležitostech (OEZ), Úřad vlády České republiky