Více času na podstatné

LEGISLATIVA EU: Povinné označování stavebních materiálů s obsahem nebezpečných látek

24.01.2011 08:00

Evropský parlament schválil v úterý 18. ledna na plenárním zasedání ve Štrasburku nařízení, které se týká označování stavebních materiálů s obsahem nebezpečných látek a s navrženým datem účinosti od 1. července 2013. Příslušné označení vychází ze způsobu výroby stavebních materiálů a zohledňuje jejich dopad na životní prostředí a způsob recyklace. Výjimku mohou tvořit jen výrobky s jiným než průmyslovým procesem výroby,  tradičně vyráběné či s takovým procesem výroby, který je spadá do oblasti kulturního dědictví. Informace o takových výrobcích budou bezplatně poskytovat kontaktní místa zřízená členskými státy. Mikro-podniky, které splňují evropské standardy výroby, mohou využít zjednodušených postupů při hodnocení vlastností výrobků s obsahem nebezpečných látek.

 

zdroj: CEBRE