Více času na podstatné

Legislativa EU: Referenční hodnoty pro přidělování bezplatných povolenek - letecká doprava

29.09.2011 11:38

2011/638/EU: Rozhodnutí Komise ze dne 26. září 2011 o referenčních hodnotách pro přidělování bezplatných povolenek na emise skleníkových plynů provozovatelům letadel podle článku 3e směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES (Text s významem pro EHP)

 

Rozhodnutí ke stažení ZDE