Více času na podstatné

Legislativa EU: seznam veřejných konzultací otevřených k 1. březnu 2013

06.03.2013 09:01

Níže uvádíme seznam veřejných konzultací otevřených k 1. březnu 2013 pro oblast životního prostředí a energetiku. Nově je možné se vyjádřit k revizi právního rámce EU týkajícího se inspekcí v oblasti ochrany životního prostředí.

 

Popis konzultace

Oblast

Konzultace otevřena do

Přezkum tematické strategie EU o znečišťování ovzduší a souvisejících politikách

Životní prostředí

4. 3. 2012

Sdělení o energetických technologiích a inovacích

Energetika

15. 3. 2013

Nekonvenční fosilní paliva (např. plyn z břidlic) v Evropě

Životní prostředí

23. 3. 2013

Revize právního rámce EU týkajícího se inspekcí v oblasti ochrany životního prostředí

Životní prostředí

26. 5. 2013

(NOVÁ)

 

Zdroj: Euroskop