Více času na podstatné

Legislativní novela: Pravidla trhu s elektřinou, zásadách tvorby cen za činnosti operátora trhu s elektřinou

05.12.2011 11:27

Název předpisu: Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 541/2005 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou, zásadách tvorby cen za činnosti operátora trhu s elektřinou a provedení některých dalších ustanovení energetického zákona, ve znění pozdějších předpisů

Číslo předpisu: 371/2011 Sb.

Částka č.: 130/2011 Sb.

Účinnost: 6. prosince 2012

 

Text předpisu ZDE