Více času na podstatné

Legislativní novinka - chemický zákon

24.11.2011 09:20

Název předpisu: Zákon o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon)

Číslo předpisu: č. 350/2011 Sb.

Částka: 122/2011 Sb.

Text předpisu: ZDE

 

Zákon ruší:

1. Zákon č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů.

Dále novely zákona tj. Zákon č. 345/2005 Sb., Zákon č. 371/2008 Sb.

2. Vyhlášku č. 219/2004 Sb., o zásadách správné laboratorní praxe.

Dále její novelu: Vyhláška č. 279/2005 Sb.

3. Vyhlášku č. 232/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, týkající se klasifikace, balení a označování nebezpečných chemických látek a chemických přípravků.

Dále její novelu: Vyhláška č. 369/2005 Sb., Vyhláška č. 28/2007 Sb., Vyhláška č. 389/2008 Sb.

4. Vyhlášku č. 234/2004 Sb., o možném použití alternativního nebo jiného odlišného názvu nebezpečné chemické látky v označení nebezpečného chemického přípravku a udělování výjimek na balení a označování nebezpečných chemických látek a chemických přípravků.

5. Vyhlášku č. 139/2009 Sb., o omezení nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických přípravků.

6. Vyhlášku č. 265/2010 Sb., o poskytování informací o některých nebezpečných chemických přípravcích.