Více času na podstatné

Legislativní novinka - NV limity pro dotace OZE

27.10.2011 08:42
Název předpisu: Nařízení vlády o stanovení limitu prostředků státního rozpočtu pro poskytnutí dotace na úhradu vícenákladů spojených s podporou elektřiny z obnovitelných zdrojů pro rok 2012

Číslo předpisu: 316/2011 Sb.

Částka: č. 111/2011 Sb.

Účinnost: 27. října 2011

 

Text předpisu:

 

316

NAŘÍZENÍ VLÁDY


ze dne 25. října 2011

o stanovení limitu prostředků státního rozpočtu pro poskytnutí dotace na úhradu vícenákladů
spojených s podporou elektřiny z obnovitelných zdrojů pro rok 2012


Vláda nařizuje podle § 6a odst. 2 zákona č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů (zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů), ve znění zákona č. 402/2010 Sb.:
§ 1

Limit prostředků státního rozpočtu

Limit prostředků státního rozpočtu pro poskytnutí dotace na úhradu vícenákladů spojených s podporou elektřiny z obnovitelných zdrojů pro rok 2012 činí 11 700 000 000 Kč.
§ 2

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.
Předseda vlády:

RNDr. Nečas v. r.

Ministr průmyslu a obchodu:

Ing. Kocourek v. r.