Více času na podstatné

Legislativní novinka - vodní hospodářství

12.04.2011 07:40

Částka č. 37/2011: Vyhláška č. 98/2011 o způsobu hodnocení stavu útvarů povrchových vod, způsobu hodnocení ekologického potenciálu silně ovlivněných a umělých útvarů povrchových vod a náležitostech programů zjišťování a hodnocení povrchových vod