Více času na podstatné

Legislativní novinka: Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 475/2005 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů

23.11.2011 09:01

Název předpisu: Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 475/2005 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů, ve znění pozdějších předpisů

Číslo předpisu: č. 338/2011 Sb.

Částka č.: 119/2011 Sb.

Účinnost: 23. listopadu 2011

 

Text předpisu:

 

338


VYHLÁŠKA


ze dne 16. listopadu 2011,

kterou se mění vyhláška č. 475/2005 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona
o podpoře využívání obnovitelných zdrojů, ve znění pozdějších předpisů


Energetický regulační úřad stanoví podle § 12 odst. 3 zákona č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů (zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů), k provedení § 6 odst. 1 písm. b) bodu 1 zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů: 

Čl. I

Příloha č. 3 vyhlášky č. 475/2005 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů, ve znění vyhlášky č. 364/2007 Sb., vyhlášky č. 409/2009 Sb. a vyhlášky č. 300/2010 Sb., zní:"Příloha č. 3 k vyhlášce č. 475/2005 Sb.


(Příloha ke stažení ZDE)Čl. II

Přechodné ustanovení


Pro výrobny uvedené do provozu do dne nabytí účinnosti této vyhlášky platí indikativní hodnoty technických a ekonomických parametrů podle přílohy č. 3 k vyhlášce č. 475/2005 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů, ve znění účinném do dne nabytí účinnosti této vyhlášky.


 

Čl. III

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.


 

Předsedkyně:

Ing. Vitásková v. r.