Více času na podstatné

Legislativní novinky - Částka 83

19.07.2013 10:59

Vyhláška č. 198/2013 Sb. o výši náhrady nákladů péče o skupiny druhů exemplářů v záchranných centrech
Vyhláška č. 199/2013 Sb. o vyhlášení Národní přírodní rezervace Rešovské vodopády a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
Vyhláška č. 200/2013 Sb. o vyhlášení Národní přírodní rezervace Stará a Nová řeka a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
Vyhláška č. 201/2013 Sb. o vyhlášení Národní přírodní památky Kukle a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
Vyhláška č. 202//2013 Sb. o vyhlášení Národní přírodní památky Dunajovické kopce a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
Vyhláška č. 203/2013 Sb. o vyhlášení Národní přírodní rezervace Žofinka a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
Vyhláška č. 204/2013 Sb. o vyhlášení Národní přírodní památky Rendez-vous a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
Vyhláška č. 205/2013 Sb. o vyhlášení Národní přírodní památky Stránská skála a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
Vyhláška č. 206/2013 Sb., kterou se mění vyhláška č. 46/2010 Sb., o příslušnosti správ národních parků a správ chráněných krajinných oblastí k výkonu státní správy ve správních obvodech tvořených národními přírodními rezervacemi, národními přírodními památkami a jejich ochrannými pásmy, ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška č. 207/2013 Sb. o zrušení některých právních předpisů o vyhlášení zvláště chráněných území