Více času na podstatné

Legislativní novinky - částka č. 113/2011 Sb. (NPP)

02.11.2011 15:02

Vyhláška č. 320/2011 Sb o vyhlášení Národní přírodní památky Polabská černava a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

Vyhláška č. 321/2011 Sb. o vyhlášení Národní přírodní památky Slatinná louka u Velenky a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

Vyhláška č. 322/2011 Sb. o vyhlášení Národní přírodní památky Švařec a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

Vyhláška č. 323/2011 Sb. o zrušení některých právních předpisů o vyhlášení zvláště chráněných území

Vyhláška č. 324/2011 Sb.  kterou se mění vyhláška č. 46/2010 Sb., o příslušnosti správ národních parků a správ chráněných krajinných oblastí k výkonu státní správy ve správních obvodech tvořených národními přírodními rezervacemi, národními přírodními památkami a jejich ochrannými pásmy, ve znění pozdějších předpisů