Více času na podstatné

Legislativní novinky - emisní povolenky (letadla), kontrola kotlů a klimatizací

11.07.2013 10:24

Vyhláška č. 194/2013 Sb. o kontrole kotlů a rozvodů tepelné energie

Tato vyhláška zapracovává příslušný předpis Evropské unie a stanoví rozsah, způsob a četnost provádění kontroly kotlů a rozvodů tepelné energie a vzor a obsah zprávy o těchto kontrolách. Kontrola kotle a rozvodů tepelné energie zahrnuje:hodnocení dokumentace a dokladů kotle a rozvodů tepelné energie, vizuální prohlídku a kontrolu provozuschopnosti kotle a rozvodů tepelné energie, pokud jsou přístupné, hodnocení stavu údržby kotle a  rozvodů tepelné energie, hodnocení dimenzování kotle ve vztahu k potřebám tepla pro vytápění a přípravu teplé vody v případě kotle umístěného přímo v zásobované budově;  způsob hodnocení je uveden v příloze č. 1 k této vyhlášce, hodnocení účinnosti kotle a rozvodů tepelné energie; způsob hodnocení  je uveden v příloze č. 2 k této vyhlášce, a doporučení k ekonomicky proveditelnému zlepšení stávajícího stavu kotle a  rozvodů tepelné energie. Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. srpna 2013. Vyhláška ke stažení ZDE.

 

Vyhláška č. 193/2013 Sb. o kontrole klimatizačních systémů

Tato vyhláška zapracovává příslušný předpis Evropské unie a stanoví rozsah, četnost a způsob provádění kontroly  klimatizačních systémů a vzor a obsah zprávy o těchto kontrolách. Kontrola klimatizačního systému se vztahuje na klimatizační systém, který  upravuje vnitřní prostředí pro užívání osob. Každý klimatizační systém se posuzuje samostatně bez ohledu na počet ostatních klimatizačních systémů, které jsou součástí budovy. Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. srpna 2013. Vyhláška ke stažení ZDE.

 

Vyhláška č. 192/2013 Sb. o stanovení formulářů žádostí o přidělení povolenek pro provozovatele letadla a o vydání povolení k emisím skleníkových plynů

Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropské unie, zároveň navazuje na přímo použitelné předpisy Evropské unie a upravuje: vzory formulářů žádostí o přidělení povolenek zdarma pro provozovatele letadla, a vzor formuláře žádosti o vydání povolení k emisím skleníkových plynů. Vyhláška nabývá účinnosti dnem 15. května 2013. Vyhláška ke stažení ZDE.