Více času na podstatné

Legislativní novinky - energetika

09.12.2011 08:12

Název předpisu: Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 140/2009 Sb., o způsobu regulace cen v energetických odvětvích a postupech pro regulaci cen, ve znění vyhlášky č. 264/2010 Sb.

Číslo předpisu: 393/2011 Sb.

Částka č.: 137/2011

 

Název předpisu: Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 426/2005 Sb., o podrobnostech udělování licencí pro podnikání v energetických odvětvích, ve znění pozdějších předpisů

Číslo předpisu: 392/2011 Sb.

Částka č.: 136/2011 Sb.