Více času na podstatné

Legislativní novinky - odpady a vodní hospodářství

13.06.2011 08:37

1) Vyhláška č. 158/2011 Sb., kterou se mění vyhláška č. 352/2005 Sb., o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady a o bližších podmínkách financování nakládání s nimi (vyhláška o nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady), ve znění pozdějších předpisů

 

2) Vyhláška č. 157/2011 Sb. , kterou se zrušuje vyhláška č. 159/2003 Sb., kterou se stanoví povrchové vody využívané ke koupání osob, ve znění pozdějších předpisů

 

Částka č. 59/2011 Sb.