Více času na podstatné

Legislativní novinky: vodní hospodářství, energetické štítkování a ekodesign

15.11.2011 06:49

Název předpisu: Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, ve znění pozdějších předpisů

Číslo předpisu: 336/2011 Sb.

Částka: č. 117/2011 Sb.

Text předpisu: ZDE

 

Název předpisu: Vyhláška o energetickém štítkování a ekodesignu výrobků spojených se spotřebou energie

Číslo předpisu: 337/2011 Sb.

Částka: č. 118/2011 Sb.

Text: ZDE