Více času na podstatné

Legislativní novinky

08.12.2009 10:33

V částce 129 - 137 vyšlo celkem 36 nových právních předpisů. Životního prostředí se týká celkem šest předpisů a to konkrétně:

429/2009 Sb. 137 Vyhláška o stanovení náležitostí plánu pro nakládání s těžebním odpadem včetně hodnocení jeho vlastností a některých dalších podrobností k provedení zákona o nakládání s těžebním odpadem
428/2009 Sb. 137 Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o nakládání s těžebním odpadem
409/2009 Sb. 132 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 475/2005 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů, ve znění vyhlášky č. 364/2007 Sb.
408/2009 Sb. 132 Vyhláška o náležitostech a členění regulačních výkazů včetně jejich vzorů a pravidlech pro sestavování regulačních výkazů
406/2009 Sb. 131 Nařízení vlády o vymezení Ptačí oblasti Dehtář
405/2009 Sb. 131 Nařízení vlády o vymezení Ptačí oblasti Českobudějovické rybníky

V rubrice §§§ si můžete stáhnout seznam nových předpisů.