Více času na podstatné

Legislativní změny do roku 2011 pro F-plyny a regulované látky

30.12.2010 09:06

Blíží se konec roku a s tím přicházejí i některé změny pro provozovatele a servisní mechaniky chladicích okruhů obsahující regulované látky a F-plyny.

Končí doba platnosti většiny dočasných certifikátů!

Servisní pracovníci, kteří vlastní dočasný certifikát na zacházení s RL a F-plyny s dobou platnosti do 31. 12. 2010 budou muset zažádat o prodloužení doby platnosti, nebo složit certifikační zkoušku ještě před koncem roku. Žádost o prodloužení platnosti je ke stažení na webu ministerstva životního prostředí www.mzp.cz . Pozor – dočasné certifikáty mohou být prodlouženy maximálně do 4. 7. 2011! Po tomto datu již nebude možné tyto certifikáty vydávat a každý by měl již vlastnit certifikát, který získal složením certifikační zkoušky.  Jestliže máte zájem o složení certifikační zkoušky ještě v tomto roce, Školicí středisko CHKT nabízí tři prosincové termíny. Přihlásit se můžete online na www.skoleni.chlazeni.cz nebo telefonicky na 283 870 807.

Staré evidenční knihy musí být nahrazeny novými!

Provozovatelé zařízení s obsahem regulované látky nebo F-plynu 3 kg a více, mají povinnost vést evidenční knihu zařízení. Některá zařízení mají starou verzi knihy (bílá obálka a propisovací archy). Tyto „staré“ knihy musí být dle vyhlášky 279/2009 nahrazeny novou verzí knihy (její vzor je v příloze vyhlášky 279/2009) do 31. 12. 2010. Staré knihy se musí archivovat pro případ kontroly po dobu 5 let. Provozovatel má povinnost založit novou knihu i v případě, že první zápis do ní ještě nebyl proveden!

 

Zdroj: Zpravodaj Svazu chladící a klimatizační techniky