Více času na podstatné

Letiště Vodochody: EIA je procesem výsostně odborným, v praxi tomu tak ale občas není

24.07.2013 09:04

Proces posuzování vlivu staveb a záměrů na životní prostředí (EIA) je podle zákona procesem výsostně odborným. V praxi tomu tak ale občas není.

Jakmile se jedná o záměry vyvolávající protesty veřejnosti a zájem hlavních médií, slítají se politici na veřejná projednávání jako vosy na cukr. Ukázkovým příkladem "odborného" zájmu politiků o proces EIA bylo veřejné projednání dokumentace EIA záměru Letiště Vodochody. Několikahodinová šňůra politických projevů starostů byla neklamným signálem, že komunální volby jsou takříkajíc za dveřmi. A je evidentní, že k vykřikování politických proklamací lze využít skutečně každou příležitost. Protestně naladěné publikum je pro takové projevy téměř ideální. A profesionální politik ví, že v případě takových shromáždění jsou odborné argumenty zcela nedůležité. Důležité je "souznít s názorem davu" a říkat lidem pouze taková slova, která chtějí slyšet.

 
Reportáž ČRo:
 
Jednání o letišti sledoval Pavel Pavlas - ZDE
O roli ministerstva životníjho prostředí mluvil mluvčí mluvčí Matyáš Vitík - ZDE

 

Na samu hranici korektnosti se dnes dostala paní senátorka Vrecionová, která se nejdřív vnutila do programu vystupujících jako starostka obce Přezletice (byť se této obce záměr vůbec netýká), aby vzápětí jako senátorka apelovala na zástupce Ministerstva životního prostředí, že je nutné vydat k záměru negativní stanovisko. Pokud paní senátorka nechápe rozdíl mezi krajem a krajským úřadem, což bylo mimo jiné také zřejmé z jejího politického projevu, je to úsměvné. Pokud se ale jako ústavní činitel pokouší ovlivnit nezávislý odborný proces EIA, je to trestuhodné. Možná paní senátorce Vrecionové pod vlivem tleskajícího davu nedošlo,  že není na předvolebním mítinku, ale že je součástí otevřeného úředního jednáni, které by mělo zůstat odborné a apolitické. Snad jí alespoň došlo, že bylo celé veřejné projednání včetně jejího vystoupení nahráváno.

 

Ing. Veronika Vrecionová Dvecet minut Radiožurnálu: U Prahy možná vznikne nové mezinárodní letiště – v nedalekých Vodochodech. Proti jsou ale obce v okolí a jejich starostové jsou odhodlaní obrátit se dokonce i na soud. Pozvání Veroniky Sedláčková do středečních Dvaceti minut Radiožurnálu přijala jedna z nich: starostka Přezletic a senátorka Veronika Vrecionová. Poslouchejte ve středu 24. července v 17.05. (přepis rozhovoru nebo zvukový záznam pořadunajdete ZDE)

 

 

 

Autor: Ing. Vladimír Mana (ČSSD, krajský zastupitel - Zlínský kraj)

Zdroj: https://www.parlamentnilisty.cz, MŽP

 

MŽP: K veřejnému projednání MŽP mj. uvádí, že na veřejném projednání mohli všichni, bez ohledu na fakt, zda se jich případná realizace záměru přímo dotýká či nikoli, vyjádřit své námitky, doporučení nebo své stanovisko a názory. Na jejich vystoupení a otázky 23. a 24. července reagovali a podávali vysvětlení zejména zpracovatelé dokumentace, posudku, oznamovatel a zástupci Ministerstva životního prostředí s tím, že veškerá vyjádření jsou podkladem pro formulaci stanoviska EIA k tomuto záměru, které vydá Ministerstvo životního prostředí.

Stanovisko EIA je neopomenutelným odborným podkladem pro navazující rozhodnutí, která jsou v kompetenci příslušného stavebního úřadu, který vydává územní rozhodnutí, a Úřadu pro civilní letectví, který vydává stavební povolení a který je pro tento případ speciálním stavebním úřadem.

 

 

Ohlasy projednávání EIA v mediích:

Tendenční posudek, sabotáž, znělo na jednání o rozšíření letiště ve Vodochodech (ihned.cz)

Jednání o Letišti Vodochody bylo bouřlivé. Tah je na ministerstvu (čt24)

Křičeli a hrozí soudem. Lidé se snažili zmařit růst letiště Vodochody (iDNES.cz)

Při setkání o rozšiřování Letiště Vodochody neskrývali odpůrci svou nespokojenost (Rozhlas.cz)

Obce v případě rozšiřování Letiště Vodochody zvažují právní kroky (Rozhlas.cz)