Více času na podstatné

Letošní EKOFILM se zaměřil na odpady

07.12.2015 09:48

Stěžejním tématem letošního filmového festivalu byly odpady. Téma odpadů zvolilo Ministerstvo životního prostředí záměrně, začátkem roku chce totiž veřejnosti představit nový odpadový zákon.

"Pro letošní ročník jsme záměrně zvolili téma odpady. Ministerstvo životního prostředí připravuje nový odpadový zákon, který na začátku příštího roku představí veřejnosti. Ten bude cílit především na předcházení odpadu, zvýšené materiálové i energetické využití a odklon od skládkování odpadu. Díky třídění odpadu dochází k opětovnému využití jednotlivých složek odpadu, neztrácejí se cenné suroviny, které se dají z odpadu znovu získat, a znamená to ve výsledku i snižování spotřeby primárních surovin,“ vysvětluje k tématu festivalu ministr životního prostředí Richard Brabec.

Festival v tomto roce nabídl divákům i řadu výstav, besedy se známými osobnostmi filmu i kultury a mnoho doprovodných akcí. Mezi nimi například besedu Radioaktivní odpad za našimi humny, které se zúčastnil i ředitel SÚRAO Jiří Slovák, dále pak výstavu Odpady jsou zdroje, která poukázala na to, že tříděním to nekončí, ale začíná.

Nejlepší film, snímek Vlčí hory od slovenského režiséra Erika Baláže, letošního ročníku festivalu získal z rukou ministra Brabce 30centimetrovou plastiku představující historickou filmovou kameru vyrobenou s ohledem na hlavní téma ročníku z přetaveného kovoodpadu.

První ročník MFF EKOFILM proběhl už v roce 1974 v Ostravě a bude pokračovat i nadále. Momentálně Ministerstvo životního prostředí připravuje veřejnou zakázku na 3 roky. Cílem je zajistit kontinuální financování a jistotu pro organizátora. Cílem EKOFILMu je nejen osvěta a kvalitní filmy, ale hlavně to, aby festival lidi bavil.