Více času na podstatné

Lhůta pro podání žádosti o náhradu škody způsobené řízeným rozlivem povodně

04.02.2011 08:14

Dotaz: Podle ustanovení § 1 odst. 2 nařízení vlády č. 203/2009 Sb. je nutné žádost o náhradu škody způsobené řízeným rozlivem povodně podat bez zbytečného odkladu po ukončení řízeného rozlivu povodně. Co je myšleno slovním spojením „bez zbytečného odkladu po ukončení řízeného rozlivu povodně“? odpověď ZDE