Více času na podstatné

Lidé preferují prodejny elektro, supermarkety a úřady

10.11.2009 13:00

 Rozšiřování sběrné sítě pro domácnosti je dlouhodobým cílem kolektivního systému EKOLAMP, který se proto rozhodl otestovat postoj českých domácností ke zpětnému odběru nefunkčního osvětlení, aby zjistil jejich potřeby a požadavky v této oblasti. Zkrátka: Kam jsou domácnosti ochotny odnášet nefunkční zářivky? Letošní šetření na vzorku 1211 respondentů provedla pro EKOLAMP společnost MARKENT.

Od roku 2005, kdy funguje v Česku systém sběru elektroodpadu, se pro mnohé domácnosti stává otázka recyklace nefunkčních elektrozařízení běžnou součástí života. Přesto přetrvává problém u zářivek a dalších drobnějších zařízení, která se dají jednoduše vyhodit do komunálního odpadu, protože místo zpětného odběru je daleko nebo spotřebitelé stále v některých případech nevědí, že je zařízení určeno k recyklaci.

 

Množství zářivek v domácnostech roste

Domácnosti používají stále více úsporných (60 % všech domácností) a lineárních zářivek (49 % všech domácností). S ohledem na zvyšující se cenu elektrické energie a plánovanému ústupu klasických žárovek bude tento trend pravděpodobně pokračovat. Nejdynamičtější nárůst je vidět u úsporných zářivek, kde počet domácností s tímto typem světelného zdroje vzrostl oproti roku 2006 o 58 %. Přitom v průměru každá domácnost, která svítí „úsporkami“, používá až šest těchto zařízení. Lidé nejčastěji nakupují zářivky v obchodech elektro, hypermarketech či hobbymarketech.

Na druhé straně se 30 % respondentů přiznalo, že nefunkční lineární zářivku vyhodilo do komunálního odpadu. Podobného osudu se dočkaly i úsporné zářivky, které do popelnice vyhodilo 39 % domácností. I když se tato čísla každoročně významně snižují (např. v roce 2006 vyhodilo úsporku do komunálního odpadu o 46 % více domácností!), jsou stále hlavním důvodem, proč se společnost EKOLAMP snaží nalézt vhodnou formu zpětného odběru, která by byla přijatelná pro běžné spotřebitele.

 

Kde jsou vhodná sběrná místa?

Průzkum zaznamenal rostoucí trend zpětného odběru zářivek v obchodech při nákupu nového výrobku. Zatímco v roce 2006 úsporku odevzdalo takto jen 5 % domácností, nyní se k tomuto chování hlásí 24 % respondentů. Zvýšilo se i množství zářivek, které lidé nevyhodí do odpadu, ale skladují je raději doma. Z toho je možné usuzovat, že sice vzrůstá povědomí o správném způsobu recyklace těchto elektrozařízení, ale pro domácnosti je doposud složité nalézt ve svém okolí vhodné sběrné místo.

Na území obcí se sice často nachází sběrný dvůr, kde je možné zářivku odevzdat, pro tři čtvrtiny respondentů jsou však sběrné dvory příliš daleko na to, aby tam malá elektrozařízení donesli. Z průzkumu vyplynulo, že nejvhodnějšími sběrnými místy by pro české domácnosti  byly  prodejny elektro, supermarkety a místní úřady (obrázek). Od září proto EKOLAMP nejen těmto místům nabízí nový typ sběrné nádoby (více na jiném místě).

 

 

(zk)