Více času na podstatné

Malá spalovací zařízení na pevná paliva pro domácnosti 2010

28.11.2011 07:03

Předkládaná zpráva Malá spalovací zařízení 2010 je výsledkem zpracování veškerých dostupných statistických zdrojů, které se týkají vývoje dodávky malých spalovacích zařízení na tuzemský trh a jejich struktury. Oddělení surovinové a energetické statistiky MPO přistoupilo k tomuto šetření vzhledem k nedostatku souhrnných informací o počtu těchto zařízení a k požadavku uživatelů dat energetické statistiky po této informaci. Více ZDE