Více času na podstatné

Malá vodní elektrárna Vranov 2 zahajuje plný provoz

07.09.2012 12:21

Dnešním dnem zahajuje plný provoz nová malá vodní elektrárna (MVE) společnosti E.ON. Její název je MVE Vranov 2 a je situována vedle stávající budovy strojovny vodní elektrárny Vranov na řece Dyji ve Vranově nad Dyjí.

Elektrárna odpovídá nejmodernějším technickým a ekologickým požadavkům a architektonické řešení bere maximální ohled na její zakomponování do stávajícího vodního díla a bezprostředního okolí. Vertikální Francisova turbína, na kterou dopadá voda z výšky 37 metrů, dává tomuto vodnímu dílu instalovaný výkon 1 125 kW. „Smyslem této investice je maximalizace možného energetického využití vody odpouštěné z Vodního díla Vranov. Elektrárna je koncipována jako průtočná a bude dále zajišťovat minimální zůstatkový průtok v korytu řeky Dyje pod Vranovem nad Dyjí,“ uvedl projekt manažer Petr Klimeš ze společnosti E.ON Trend, která je investorem celé akce.

Stavbou MVE se rozumí jednak vlastní objekt strojovny, který má na výšku 11,5 m, ale nad přilehlý terén vyčnívá jen 2,5 m. Zbývající část je „schována“ ve vývaru vodního díla Vranov pod bezpečnostními přelivy, protože základová spára se nachází na betonovém dně vývaru. Technickou a architektonickou zajímavostí stavby je určitě i přemostění na přilehlý ostrov, které bylo potřeba vybudovat kvůli dopravě stavebních hmot.

Foto: MVE Vranov 2 (uprostřed žlutá budova)