Více času na podstatné

Manažer a Auditor EMS

15.03.2010 07:45

Intenzivní kurz Manažer a Auditor EMS proběhne ve dnech 6. – 8. dubna 2010 ve Znojmě

Kurz je určen pro pracovníky podniků či poradců, kteří zavádí nebo mají zaveden systém environmentálního managementu (dále EMS z angl. originálu Environmental Management Systems). Tento intenzivní kurz Vám bude nápomocen při získání teoretických znalostí a praktických příkladů z naplňování požadavků EMS (dle ISO 14001 nebo EMAS). Samostatný blok „Interní auditor EMS“ Vám poskytne jak teoretické znalosti z plánování, přípravy, provedení a zdokumentování auditu EMS tak praktické příklady z řešení různých událostí, které se mohou během auditu EMS vyskytnout. Dozvíte se novinky v EMAS III a o nové normě 16001 na management hospodaření s energiemi

Tento intenzivní kurz je vhodný pro zaměstnance podniků různých průmyslových odvětví, na kurzu budou prezentovány různé druhy povinných záznamů a dokumentů EMS, včetně odkazů na možnou integraci s dalšími systémy řízení.

Jednotlivé přednášky jsou řazeny v logickém uspořádání, tak jak činnosti v oblasti EMS v podnicích obvykle probíhají. Součástí kurzu jsou i praktická cvičení, kdy účastníci budou vtaženy do procesu tvorby či zlepšování EMS a do procesu plánování a přípravy auditu EMS, hodnocení zjištění z auditů a hodnocení neshod.

Přednášet budou zkušení poradci, auditoři a lektoři z pořádajících organizací.
 

Dlaší informace a přihláška ZDE