Více času na podstatné

Manuál k nástrojům využitelným pro hodnocení politik životního prostředí

16.08.2011 08:09

V rámci projektu ENVIPROFESE financovaného z Operačního programu Praha - Adaptabilita se v CENIA, české informační agentuře životního prostředí v průběhu ledna a února 2011 uskutečnilo školení k problematice praktického využití kvantitativních metod hodnocení nástrojů ochrany životního prostředí s názvem Hodnocení nástrojů a politik v oblasti ochrany životního prostředí v rámci procesu RIA. Jako výstup školení byl zpracován Manuál k nástrojům využitelným pro hodnocení politik životního prostředí, jehož prostřednictvím bude zajištěna udržitelnost know-how mezi současnými i budoucími pracovníky CENIA.

 

 
Zdroj: CENIA