Více času na podstatné

Martin Kuba se v Lucemburku zúčastnil jednání ministrů členských zemí EU pro energetiku

20.06.2012 08:28

V Lucemburku se v pátek uskutečnila pravidelná pracovní schůzka ministrů pro energetiku zemí EU. Českou delegaci vedl ministr průmyslu a obchodu Martin Kuba.

Ministrům se například po téměř roce intenzivního projednávání podařilo uzavřít znění směrnice o energetické účinnosti. "Česká republika se po dobu tohoto vyjednávání snažila prosadit maximum svých zájmů a usilovala zejména o to, aby navrhovaná opatření mohla být flexibilně aplikována v často se lišících podmínkách jednotlivých členských států. Účinné převedení do národních právních předpisů a následná realizace energeticky účinných opatření je dle mého názoru zásadní," uvedl český ministr s tím, že pro jednání o této směrnici byla charakteristická značná propast mezi postojem členských států, Evropské komise a Evropského parlamentu. Dánskému předsednictví se ale podařilo prosadit kompromis blížící se postoji členských států.

Evropská komise na pátečním jednání také představila svoji vizi evropské strategie pro rozvoj obnovitelných zdrojů energie do roku 2030. "Členské státy EU, i Česká republika, investovaly v posledních letech nemalé prostředky do podpory obnovitelných zdrojů. Pro další evropský politický rámec podpory OZE je třeba se zejména poučit z našich předchozích kroků. Zajištění řádného fungování trhu s elektřinou je naši prioritou, stejně tak jako odstranění distorze trhu, kterou dnes citelně vnímáme," komentoval Kuba představy Komise.

Ministři také jednali o postoji členských zemí EU k Energetickému plánu do roku 2050, ve kterém Evropská komise nastiňuje dekarbonizaci evropské energetiky do poloviny století (snížení emisí skleníkových plynů o 80—95 procent oproti roku 1990). Předešlé půlroční jednání byla velmi tvrdá a každý členský stát se smažil prosadit do společného prohlášení členských zemí maximum svých zájmů. Společné prohlášení nakonec nepodpořilo Polsko. Právě díky jeho odmítavému postoji tak nebyla tzv. Roadmap 2050 dále projednávána.

Evropský komisař pro energetiku Günther Oettinger na závěr informoval o průběhu zátěžových testů jaderných elektráren, které měly dle původního plánu skončit v tomto pololetí. Evropská komise ovšem předchozí časový rámec ukončení zátěžových testů neočekávaně prodloužila až na podzim tohoto roku. "Česká republika byla tímto obratem Evropské komise překvapena. Zátěžové testy jaderných elektráren považujeme za uzavřené a nesouhlasíme se záměrem Komise realizovat dodatečné návštěvy elektráren jako součást zátěžových testů," konstatoval v Lucemburku ministr, který ujistil, že Česko podporuje další proces zvyšování jaderné bezpečnosti na úrovni národních regulačních orgánů v rámci standardních procesů.

 

Zdroj: MPO