Více času na podstatné

Maximální minimum pro původce odpadů

16.04.2020 10:47

Ústav pro životní prostředí Přírodovědecké fakulty Karlovy univerzity v Praze ve spolupráci se společnostmi Cyrkl Zdrojová platforma a Envigroup pořádají již třetí ročník komplexního kurzu o legislativě nakládání s odpady ve firmách.

Lektory kurzu jsou jednak lidé z Ministerstva životního prostředí a Ministerstva vnitra, kteří se podílejí přímo na tvorbě a výkladech legislativy, jednak lidé pracující ve firmách zabývajících se touto problematikou. Letošní novinkou bude zařazení bloků týkajících se přípravy nové legislativy v oblasti odpadů, která je v současné době projednávána v poslanecké sněmovně.

Vzhledem k situaci okolo Koronaviru je letošní ročník nutné uspořádat elektronicky formou dvoudenního webináře. Pokud se na to podíváme jako na výhodu, je celý kurz možné absolvovat z pohodlí domova a ušetřit si čas s cestováním. Zároveň bude kurz organizován tak, aby byla zachována možnost pokládat dotazy přímo lektorům a v omezené míře diskutovat.

Kurz proběhne ve dvou bězích 27. a 28. 4. a 25. a 26. 5. 2020. Pokud Vás tedy zajímají témata definice odpadu, vedlejších produktů, kam s odpady, zařazování odpadů podle druhů a kategorií, upuštění od třídění, přeprava a označování nebezpečných odpadů, kaly z čistíren odpadních vod, biologicky rozložitelné odpady, sedimenty, stavební a demoliční odpady, skládkování odpadů nebo princip fungování kontrol ze strany státních úřadů, budeme se těšit na setkání s Vámi.

Více podrobností se dozvíte na stránkách kurzu https://sites.google.com/view/cvodpady/.