Více času na podstatné

Města a obce preferují zemní plyn

30.03.2010 14:05

V letech 2007 – 2009 Ministerstvo životního prostředí realizovalo pětietapový projekt „Indikátory udržitelné energetiky pro rozhodování měst a obcí, výzkum a aplikace sady místních indikátorů se zaměřením na energetiku, ekonomiku a životní prostředí“. Jedním z výstupů bylo vydání publikace shrnující výsledky dotazníkového průzkumu. Ze které mimo jiné vyplynulo, že města a obce u nás jako nejvýznamnější zdroj primární energie preferují zemní plyn (56,7 procenta).

 

Cílem projektu „Indikátory udržitelné energetiky pro rozhodování měst a obcí - výzkum a aplikace sady místních indikátorů se zaměřením na energetiku, ekonomiku a životní prostředí“ bylo zmapovat stav poznání a sestavit datovou základnu pro rozhodování v oblasti komunální energetiky. Ve třetí a čtvrté fázi projektu došlo k vytvoření sady energetických indikátorů pro hodnocení udržitelnosti nakládání s energiemi na místní úrovni a odzkoušení navržené sady energetických indikátorů ve vybraných městech. Z dotazníkového průzkumu v oblasti komunální energetiky ve vybraných municipalitách České republiky mimo jiné vyplynulo, že téměř 60 procent měst a obcí preferuje jako zdroj energie zemní plyn. „Jsme rádi, že se takto mapuje oblast hospodaření s energiemi a sbírají se co nejpřesnější informace pro rozhodování. Tato data mohou napomoci efektivnějšímu řešení komunální energetiky, a to především v oblasti úspor energií,“ říká Oldřich Petržilka, generální sekretář České plynárenské unie (ČPU). „Správná volba paliva je velice významná především v oblastech, kde koncentrace prachových částic překračují u nás imisní limity. V takových oblastech u nás žije více než 66 % populace a dokonce nám hrozí sankce ze strany Evropské unie. Třeba koncentrace nebezpečných látek v ovzduší v Ostravě je největší v Evropské unii. Přitom při využívání zemního plynu vzniká pouze minimální množství znečišťujících emisí oxidu uhličitého a žádné prachové částice, “ dodává generální sekretář ČPU.

 

I když byly v rámci dotazníkového šetření osloveny municipality, které mají zpracovány strategické plány na období minimálně do roku 2020, pouze 11 % z nich má představu o tom, jaké množství energie bude v r. 2020 spotřebovávat. Zajímavé je také to, že většina těchto měst přepokládá, že jejich spotřeba energie bude vyšší než v roce 2006.

Znamená to, že pro úspory energie a používání energeticky efektivních paliv jako je zemní plyn je na trhu stále dost prostoru. Z průzkumu také vyplynulo, že většina měst a obcí má zkušenosti s podáním žádostí o dotace na projekty úspor energie (asi 70 procent) nebo že přibližně 60 procent dotázaných měst a obcí by potřebovalo energetického manažera, který by koncepčně řídil energetické hospodaření dané municipality. Celkem bylo osloveno 279 měst a obcí a regionů.