Více času na podstatné

Města budou zelenější díky grantu Stromy 2011

27.05.2011 08:33

Města a obce mají možnost získat příspěvek na výsadbu stromů. Nové grantové řízení Nadace ČEZ s názvem Stromy 2011 je určeno na podporu výsadby zeleně na veřejných prostranstvích. O nadační příspěvek v maximální výši 200 000 Kč mohou obce žádat do 30. června.

„Rádi bychom alespoň částečně přispěli k ozelenění veřejných ploch tam, kde si to města a obce zatím nemohou dovolit. V rámci grantu rádi podpoříme například výsadbu základů nových alejí a částí parků, ale třeba i zelených protihlukových stěn. Uvítáme především žádosti obcí z okolí uhelných elektráren,“ vysvětluje místopředsedkyně správní rady Nadace ČEZ Bohdana Horáčková.

Příspěvek do výše až 200 000 Kč přidělí nadace městům a obcím, které mají zájem o oživení zeleně jak v zastavěných plochách, tak na nezastavěných prostranstvích, a to např. vybudováním biokoridorů, biocenter, alejí apod.

Nadace posoudí žádosti se zřetelem na účel využití zelené plochy, místní podmínky, velikost a náročnost potřebné péče. Přednost chce dát projektům, které počítají s původními druhy dřevin. Žádost o nadační příspěvek lze podávat elektronicky do 30. 6. 2011. Podrobné informace jsouk dispozici na stránkách www.nadacecez.cz.