Více času na podstatné

Metodický dopis č. 19 - Upřesnění některých podmínek realizace projektů OP VK uvedených v Příručce pro příjemce OP VK

11.08.2011 12:22
Na webových stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy byl publikován metodický dopis č. 19.

 

Zdroj: strukturalni-fondy.cz