Více času na podstatné

Metodika pro elektronické publikování informací o životním prostředí

31.01.2011 08:23

https://www.timur.cz/images/stories/obrazky/obr_titul_ISZP.gifTýmová iniciativa pro místní udržitelný rozvoj, o.s. v rámci podpory environmentálního reportingu (zveřejňování zpráv o stavu životního prostředí) na místní úrovni v ČR připravilo publikaci s názvem: "Metodika pro elektronické publikování informací o životním prostředí měst". Ta představuje praktický návod jak jednoduchým, efektivním a levným způsobem představit základní informace o životním prostředí občanům prostřednictvím webových prezentací měst a obcí. Je určena zejména pro zástupce měst a obcí, které mají zájem transparentním způsobem zveřejňovat informace o životním prostředí měst.

 

Publikace byla vydána na závěr projektu "Metodika elektronického publikování zpráv o stavu životního prostředí měst" podpořeného Ministerstvem životního prostředí.

 

 

Zdroj: Týmová iniciativa pro místní udržitelný rozvoj