Více času na podstatné

Metodika pro stanovení systému nakládání s komunálním odpadem prošla aktualizací

29.01.2015 10:20

K prvnímu lednu 2015 byl aktualizován právní výklad k obecně závazné vyhlášce, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů i nakládání se stavebním odpadem. Součástí výkladu jsou právní předpisy a jejich ustanovení související se zákonným zmocněním k vydávání obecně závazné vyhlášky obce včetně vzoru obecně závazné vyhlášky obce. Metodiku mohou tak obce využít při přípravě obecně závazných vyhlášek.

 

 

Dokument ke stažení: