Více času na podstatné

Metody výpočtu energetické náročnosti budov ve vazbě na směrnici EP a RADY 2010/31/EU

03.01.2012 09:02

Článek uvádí příklad hodnocení energetické náročnosti rodinného domu dle výpočtového postupu podle současné metodiky hodnocení energetické náročnosti budovy. Z příkladu vyplývá nereálnost dosažení pasivního standardu dalším zateplováním. Jako možnost přichází v úvahu pokrytí energetických požadavků na vytápění budov netradičními formami energií např. pomocí tepelných čerpadel spolu s fotovoltaickými systémy apod.

Podle oficiálních údajů se v zemích EU spotřebuje v budovách 40 % z celkové vyrobené energie. Touto spotřebou se budovy podílejí významnou měrou na produkci skleníkových plynů. Proto se podpora navrhování a realizování energeticky úsporných staveb stala součástí politiky EU. V rámci „Akčního programu Evropské komise“ byla nejprve vydána a přijata Směrnice EP a Rady 2002/91/ES o energetické náročnosti budov a v minulém roce Směrnice EP a RADY 2010/31/EU.

Celý čánek najdete na: TZB-info.cz

 

Zdroj: www.biom.cz