Více času na podstatné

Mezinárodní konference o EMAS: Směrem k energeticky účinnější ekonomice

18.08.2010 13:15

Evropská komise, generální ředitelství pro životní prostředí a belgické předsednictví v Radě Evropské unie pořádá 25. listopadu 2010 v Bruselu mezinárodní konferenci o EMAS s hlavním tématem: Směrem k energeticky účinnější ekonomice. Po úvodním plenárním zasedání budou mít účastníci na výběr mezi dvěmi paralelními workshopy, které se uskuteční v dopoledních a odpoledních hodinách. Semináře se zaměřují na:

  • Budování kapacit pro EMAS Easy a registrace tzv. klastrů (Capacity Building for EMAS easy and EMAS cluster applications)
  • EMAS, účinné využívání zdrojů a otázky energetické účinnosti (EMAS and Resource efficiency and Energy Efficiency Issues)
  • Klíčové indikátory výkonnosti a odvětvové klasifikace programu EMAS (Key Performance Indicators and sectoral Applications of EMAS)
  • EMAS ve světě (EMAS global)

Registraci je možné provádět online na webových stránkách
https://ec.europa.eu/environment/emas/conference2010.htm nebo
https://ec.europa.eu/environment/emas/news/registration.htm do 10. listopadu 2010.

 

Zdroj: CENIA