Více času na podstatné

MF posílí letos investice do likvidací ekologických škod v Moravskoslezském kraji

22.07.2015 11:06

Ministerstvo financí, které je zodpovědné za řešení ekologických škod vzniklých před privatizací, zadá v letošním roce celkem 20 revitalizačních a ekologických projektů. Většina těchto projektů je v Moravskoslezském kraji. Celkem by v letošním roce z privatizačního účtu, ze kterého se tyto zátěže financují, mělo být na jejich řešení uvolněno více než 3 mld. Kč, což znamená 20 % z celkové alokace fondu.

„Přestože vláda v roce 2002 přislíbila, že postupně uvolní na sanace v Moravskoslezském kraji 20 mld. Kč, do loňského roku se podařilo ukončit projekty v celkové hodnotě jen asi 3 mld. Kč,“ upozornil ministr financí Andrej Babiš.

„Bohužel v dobách, kdy příjmy do Fondu privatizace byly historicky nejvyšší, se na vypořádání ekologických závazků státu věnoval pouze zlomek těchto prostředků,“ řekl ministr financí s tím, že k prioritám tehdejších ministrů problémy Moravskoslezského kraje nepatřily. „Například v letech 2004-2005 se na ekologické smlouvy v Moravskoslezském kraji proinvestovalo celkem necelých 750 mil. Kč, přestože jen v roce 2005 dosáhly příjmy privatizačního fondu 113 mld. Kč. Přednost před Ostravskem dostala například sanace zátěží ve Škodě Plzeň, kde bylo během dvou let proinvestováno 5 mld. Kč s průměrným tempem čerpání 100-350 mil. Kč měsíčně,“ vysvětlil.

Celkové výdaje z Fondu privatizace na krytí ekologických škod pak v roce 2005 představovaly pouze 6 %. „Je zřejmé, že kdyby předchozí vlády investovaly takový podíl finančních prostředků, jako investujeme nyní my, byly by ekologické zátěže již dávno vyřešeny,“ řekl Andrej Babiš.

V období neúspěšného pokusu o zadání komplexní ekologické zakázky, tj. po dobu 4 let od roku 2008 do roku 2011, bylo zadávání ekologických zakázek fakticky zastaveno s výjimkou jednacích řízení bez uveřejnění. Ani po roce 2011 zadávání ekologických zakázek žádným výrazným způsobem neakcelerovalo. Například poslední velká zakázka (nad 300 mil. Kč) v programu ekologie byla v otevřeném řízení zadána v roce 2008.

Na jedenáct projektů v Moravskoslezském kraji, jejichž zadání je plánováno v letošním roce, je určeno celkem 2,2 mld. Kč. Největší z nich je sanace skládky Skatulův hliník ve Frýdku-Místku v předpokládané hodnotě více než 0,5 mld. Kč, která je největší ekologickou zakázkou zadávanou v otevřeném řízení za posledních 7 let. Po jejím dokončení bude také možné zahájit dlouho odkládané stavební práce na obchvatu města.

Všechny akce budou respektovat nová transparentní pravidla zadávání a jejich dodavatelé budou, na rozdíl od minulosti, vybíráni výhradně v otevřených řízeních. Díky této strategii se již v roce 2014 podařilo Ministerstvu financí snížit ceny těchto zakázek v průměru na polovinu, v některých případech až na čtvrtinu.