Více času na podstatné

Ministerstvo financí připravilo návrh zákona o změně zdanění pevných paliv, plynů a minerálních olejů. Navýšení sazeb daně odpovídá 15 € za tunu emisí CO2.

30.01.2013 13:22

Ministerstvo financí ČR zpracovalo a poslalo do připomínkového řízení návrh novely zákona o spotřebních daních a zákona o stabilizaci veřejných rozpočtů, které obsahuje zvýšení sazeb na uhlí, lehké topné oleje a těžké topné oleje. Navýšení sazeb daně odpovídá 15 € za tunu emisí oxidu uhličitého, které vznikají spalováním relevantních paliv a týká se pouze těch zařízení, která nespadají do Evropského systému obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů a zároveň nejsou v současné době osvobozena od daně. Více ZDE.