Více času na podstatné

Ministerstvo má na kotlíkové dotace pro příští rok vyhrazeno zhruba 100 milionů korun.

15.04.2013 09:54

Příspěvky na nákup nových kotlů se v Moravskoslezském kraji osvědčil. Ministerstvo životního prostředí proto začne o podpoře výměny kotlů jednat i s dalšími třemi regiony republiky, kde je míra znečištění ovzduší vysoká. Na způsobu především technické stránky řešení, jak dále snižovat podíl lokálních topenišť na ovzduší, bude navíc ministerstvo úzce spolupracovat s Vysokou školou báňskou-technickou univerzitou Ostrava, se kterou v této věci v nejbližších týdnech podepíše memorandum o spolupráci.

To jsou výsledky jednání pracovní skupiny pro zlepšování kvality ovzduší, které se na sklonku minulého týdne uskutečnilo v Ostravě.

„ V tuto chvíli identifikujeme zájem zhruba 3 dalších krajů republiky, které chtějí po vzoru Moravskoslezského kraje realizovat kotlíkové programy. To jen potvrzuje to, co naznačujeme již několik let: že totiž problém s lokálními topeništi se opravdu týká celé země,“ uvedl v této souvislosti ministr životního prostředí Tomáš Chalupa, podle kterého zájem projevily kraje Středočeský, Ústecký a Jihomoravský.

Ukazuje se také, že problém vytápění domácností je čím dál větší. Jeho podíl na celkovém koláči znečištění narůstá souběžně s tím, jak podíly ostatních zdrojů klesají. „Je proto třeba i nadále hledat optimální řešení, jak tento podíl snižovat. Je přitom otázkou, zda tímto řešením mají být další finanční podpůrné programy, systém kontrol domácností, osvěta, nebo účinný mix všech možných cest,“ dodal ministr.

Ministerstvo má na kotlíkové dotace pro příští rok vyhrazeno zhruba 100 milionů korun. „To jsou peníze, které směřují od znečišťovatelů, kteří odvádí zákonem stanovené poplatky do Státního fondu životního prostředí a my je právě formou kotlíkových dotací chceme vrátit zpět do těch nejpostiženějších míst,“ vysvětlil ministr. Systém podpory funguje na principu 50:50, tedy na polovině nákladů na dotace se podílí ministerstvo, druhou část pak hradí dotyčný kraj. Maximální možná výše podpory na jeden kotel v zatím poslední dotaci činí 40 tisíc korun. Jedna tuna úspor na zplodinách z lokálních topenišť je tak zhruba desetkrát levnější, než stejné množství při úsporách na velké stacionární zdroje.

Problém znečištění ovzduší přestává být problémem průmyslových regionů. Letošní zima to v datech měření, které ministerstvo životního prostředí zveřejnilo počátkem minulého týdne, jednoznačně potvrdila. Navíc se netýká pouze České republiky. Evropská komise vede v různých stádiích infringementová řízení v drtivé většině evropských zemí. Problém znečištění ovzduší se totiž netýká prakticky jen pobřežních částí přímořských států. Podle evropského komisaře pro životní prostředí Janeze Potočnika je Moravskoslezský kraj evidován jako vzorový příklad řešení otázky znečištění ovzduší. I proto bylo české ministerstvo životního prostředí požádáno, aby na setkání ministrů ŽP, které se uskuteční 22. dubna v irském Dublinu, tento svůj postup v regionu prezentovalo.