Více času na podstatné

Ministerstvo životního prostředí čekají škrty a propouštění

21.05.2012 09:16

Ministerstvo životního prostředí bude v příštích letech šetřit. Podle jeho vedení bude resort v příštích letech hospodařit s částkou až o polovinu menší než v roce 2010. Proto chystá omezení agendy, kterou považuje za nadbytečnou. Škrty jsou podle ministra životního prostředí tak velké, že musí dojít ke strukturálním změnám.

Záležitosti spravované ministerstvem by se měly zmenšit až o 30 procent. Podle ministra životního prostředí Tomáše Chalupy (ODS) jde především o záležitosti, které se dublují. "Například v oblasti vod nebo odpadů, kdy stejné záležitosti řeší například obecní odbory životního prostředí," vysvětlil ministr. Právě na to, která agenda se dělá nadbytečně, teď probíhají audity.

Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP) by podle Chalupy měla fungovat jako kontrolní orgán a ne povolovací, který navíc začasto řeší sousedské spory. Zároveň by mělo dojít ke spojení činností, které dělá Český hydrometeorologický ústav a Česká informační agentura o životním prostředí (CENIA). Dojít by mohlo i ke zmenšení státní správy v ochraně přírody. Podle ministra by se měla zmenšit také například rozhodovací povinnost ve čtvrtých zónách chráněných území nebo zjednodušit autorizace v rámci území Natura.

Podle ministra životního prostředí by ale nemělo dojít k redukci samotné ochrany životního prostředí, jen by ji všude nemusely vykonávat všechny úřady souběžně. "Cílem by mělo být horizontální řízení, aby v každém kraji existovalo místo, kde se bude potřebná agenda řešit," vysvětlil novinářům Chalupa. V některém z krajů by tak mohla fungovat jen kancelář ČIŽP, jinde Agentura ochrany přírody a krajiny (AOPK).

Šetřit se ale bude i na zaměstnancích. Po několika vlnách propuštění se má dále snížit počet zaměstnanců v letech 2013 -2014 o 20 procent. Česká informační agentura o životním prostředí CENIA zredukovala počet svých zaměstnanců na sto a od prvního června se stěhuje do centrálního sídla ministerstva v pražských Vršovicích. Tam se již dříve přestěhovala AOPK. I ta bude muset ale dále propouštět, odejít má téměř dvě stě lidí, tedy 30 procent personálu.

Omezení se týká i vědeckých pracovišť: Výzkumného ústavu vodohospodářského a Výzkumného ústavu Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví v Praze-Průhonicích. "Peníze na vědu nemáme, ústavy buď získají peníze z grantů, nebo zaniknou," říká Chalupa.

Podle odcházejícího náměstka Tomáš Vrbíka bude zřejmě příští rok ministerstvo mít na svůj provoz jen tři miliardy a o rok později dvě a půl, zatímco v roce 2010 hospodařilo se čtyřmi miliardami.

Dlouhodobě se spekuluje o budoucnosti Státního fondu životního prostředí (SFŽP). Ten by podle Tomáše Chalupy měl zůstat zachován, otázka je v jaké podobě. "To záleží na objemu spravovaných prostředků," dodal Chalupa. Podle něj je ambicí jeho úřadu udržet správu evropských peněz v budoucím operačním programu, který se bude zabývat životním prostředím.

Připouští ale i variantu, kde by budoucí program spravoval jiný resort a MŽP by mělo na starosti jen ty pilíře, které by se týkaly životního prostředí. Počet operačních programů v České republice je v současnosti přebujelý a podle vlády je potřeba počet jednotlivých programů snížit. Programů by v dalším období mohlo být čtyři či pět, oproti dvaadvaceti dnešním. "I my se ztotožňujeme s potřebou snížit počet programů," říká ministr Chalupa.

V každém případě se SFŽP současné šetření netýká. Jednak jeho provoz není placen z rozpočtu MŽP, jednak musí vypořádat program Zelená úsporám, který končí v polovině roku.

Další peníze chce ministerstvo ušetřit maximální elektronizací úřadu, opuštěním budov, které si pronajímá nebo co nejvýhodnějším nákupem služeb.

 

Zdroj: Ekolist.cz