Více času na podstatné

Ministerstvo životního prostředí neprodloužilo svou účast v programu EMAS

27.07.2012 08:18

Ministerstvo životního prostředí se rozhodlo neobnovit svou účast v programu EMAS. Úřad k tomuto kroku vedla snaha o hledání úspor a redukci agend. Samotný systém ale pokračuje, společnosti se do něj mohou stále zapojovat a ministerstvo ho i nadále aktivně podporuje.

Systém EMAS je primárně zaměřen na podniky, jejichž činnost může být potenciálním rizikem pro životní prostředí. Ministerstvo je přitom administrativní institucí, jejíž provoz životní prostředí zatěžuje ve velmi malé míře, avšak od počátku své existence se snaží o co nejšetrnější provoz, úspory, zkvalitnění řídících procesů a citlivý přístup k životnímu prostředí.

V případě Ministerstva životního prostředí tedy zavedení systému EMAS představovalo pouze formální úpravu již realizovaných opatření (např. snižování objemu použitého papíru, nižší spotřeba energie atd.). Neprodloužením certifikace se teď pouze zredukuje administrativa spojená s vedením programu. Samotná opatření zůstávají v platnosti a úřad pokračuje v uplatňování principů environmentálního řízení.

Více na MŽP.cz