Více času na podstatné

Ministerstvo životního prostředí prochází organizační změnou

04.11.2011 08:34

Větší efektivita práce na jednotlivých odborech a odděleních a redukce vysokého počtu zaměstnanců – to jsou hlavní motivy prováděných organizačních změn ministerstva životního prostředí.

Mezi základní body organizačních změn patří:

  • Zrušení 23 pracovních míst napříč jednotlivými odděleními a odbory
  • Sloučení několika oddělení, které spadají pod odbory ministerstva
  • Vybraným odborům jsou doplněny nové činnosti

Změny se v první etapě vztahují na úřad ministerstva, v dalších částech se budou týkat i podřízených organizací včetně Státního fondu životního prostředí, národních parků atp. Většina změn má především interní charakter a jde napříč celým úřadem.

 

Zdroj: MŽP