Více času na podstatné

Ministr Chalupa průzkumné vrty na Karvinsku pro těžbu uhlí zplyňováním zamítl

15.06.2012 21:28

Ministr životního prostředí Tomáš Chalupa zrušil rozhodnutí o stanovení průzkumného území pro těžbu uhlí zplyňováním na Karvinsku. Žádost podle něj nebyla v první instanci dostatečně posouzena. Náměstek karvinského primátora Dalibor Závacký rozhodnutí uvítal. Společnost Wildhorse Energy CZ informaci přijala s politováním.

 

Výhodou metody je, že zplyňování uhlí by se mohlo obejít bez přítomnosti horníků pod zemí. K ložisku se přichází vrty vzdálenými od sebe 40 až 50 metrů. Pod zemí bude uhlí zapáleno, čímž započne proces zplyňování. Částí štol budou látky vznikající při zplyňování – například kyslík, oxid uhličitý a vodní páry – vpumpovány pod zem. Ostatními štolami budou odváděny vznikající produkty, od nichž bude oddělen vodík, metan a oxid uhelnatý, tedy složky použitelné pro výrobu energie či chemických produktů. Jeden projekt podzemního zplyňování uhlí se v Polsku již uskutečnil. Na konci června oznámil Hornický institut úspěšný průběh experimentu ve výzkumném uhelném dole Barbara v Mikołowě. Šlo o pokus v rámci mezinárodního projektu HUGE.

 

Více na E15.cz ZDE