Více času na podstatné

Ministr Tomáš Chalupa podepsal v Ostravě se zástupci kraje deklaraci pro zlepšení kvality ovzduší

03.06.2011 12:40

Ministr životního prostředí Tomáš Chalupa navštívil Ostravu. Se zástupci Moravskoslezského kraje podepsal Společnou deklaraci pro zlepšení kvality ovzduší.

„Tato deklarace je součástí Akčního plánu – souboru opatření pro zlepšení stavu ovzduší v Moravskoslezském kraji, který jsme v Ostravě představili na začátku dubna,“ řekl ministr. „Obyvatelé zdejšího regionu jsou zhoršenou kvalitou ovzduší postiženi dlouhodobě. A tato deklarace je dalším krokem v komplexním řešení celého problému, které jsme si stanovili za cíl,“ dodal. Ministr také připomněl, že kromě velkých původců škodlivin se na špatné situaci podílí také domácnosti a doprava.

Minimalizovat znečištění v Moravskoslezském kraji se snaží všechna zákonná opatření a místní vyhlášky. Ke zlepšení ovzduší slouží také dobrovolné dohody, grantové a evropské programy nebo kompenzační opatření.

Deklarace chce proto navíc rozšířit Operační program Životní prostředí o alternativní dopravu, dále nastínit změny pravidel pro čerpání peněz z evropských i národních zdrojů, snížit emisní zátěž, kterou způsobují lokální topeniště, podpořit vědu, výzkum a osvětu a vytvořit dílčí akční plány.

Účastníci deklarace přislíbili, že k tomu využijí všechny dostupné legislativní zdroje a budou více pracovat na vzájemné informovanosti.

Spolecna deklarace (PDF, 79 kB )

Zdroj: TZ MŽP