Více času na podstatné

Ministři pro energetiku odsouhlasili strategii Energie 2020.

03.03.2011 15:07

Evropská unie je jen krůček od vytčení plánu, podle kterého se bude rozvíjet její energetická politika v příštích deseti letech. Ministři zemí sedmadvacítky zodpovědní za energetiku totiž v pondělí 28. února 2011 schválili strategii Energie 2020.

Ta stanovuje podrobná vodítka pro vývoj šesti klíčových oblastí energetické politiky Evropské unie. Konkrétně jde tyto oblasti:

  1. vnitřní energetický trh
  2. energetická účinnost
  3. infrastruktura
  4. výzkum a inovace nízkouhlíkových energetických technologií
  5. domácí energetické zdroje a výroby
  6. vnější energetické vztahy

Energii 2020 je nutné také zasadit do kontextu dlouhodobé perspektivy.

Komise by v této souvislosti měla předložit „cestovní plán“ do roku 2050, který naznačí (na technologicky neutrálním přístupu) cesty, energetické mixy a potřebná opatření, která povedou k energeticky účinnému, bezpečnému a udržitelnému energetickému systému Evropské unie v roce 2050.

Ministři vycházeli jednak z původních návrhů Evropské komise, ale také z výstupů jednání hlav vlád a států na téma energetiky a inovací vedené na Evropské radě 4. února 2011. Ministři výstupy Evropské rady dále rozpracovali a přijaté Závěry představují jeden z posledních článků řetězce, který stanoví strategické politické pokyny pro vývoj energetické politiky EU.

Další informace:

 

Zdroj: Stálé zastoupení ČR při EU