Více času na podstatné

Ministři životního prostředí zemí EU jednali o cílech udržitelného rozvoje a ochraně klimatu

24.07.2015 07:45

Na neformálním zasedání Rady EU pro životní prostředí zástupci států evropské osmadvacítky projednávali otázky související s Cíli udržitelného rozvoje (SDGs) a ochranou biodiverzity, řešili i financování ochrany klimatu a témata týkající se probíhajících mezinárodních klimatických vyjednávání. MŽP by mělo připravit rámcovou pozici ČR k revizi systému obchodování s emisními povolenkami EU ETS do konce srpna.

Ministři životního prostředí v Lucemburku diskutovali o možnostech a přínosech prosazování evropských environmentálních politik při implementaci tzv. Cílů udržitelného rozvoje (SDGs). Ty by měly být přijaty na právě připravovaném zářijovém summitu OSN. Cílem pracovní debaty bylo získat náměty zástupců zemí evropské osmadvacítky k připravovanému Globálnímu pracovnímu programu Mezinárodního svazu ochrany přírody (IUCN). Program nabízí možnosti podpory implementace Strategie EU v oblasti biodiverzity do roku 2020.

V další části jednání se delegáti zaměřili na otázky související s financováním ochrany klimatu. Právě adekvátní a efektivní řešení této problematiky je jedním z klíčových předpokladů pro úspěch nové globální klimatické dohody, která by měla být uzavřena letos v prosinci na mezinárodní konferenci (COP 21) o ochraně klimatu v Paříži.

Nadcházející francouzské předsednictví COP 21 dále představilo současný stav tzv. Lima-Paris Action Agenda, společného peruánsko-francouzského projektu, jehož smyslem je vyvolat aktivitu v oblasti ochrany klimatu jak u státních, tak především i nestátních aktérů, a přispět tak k cílům Rámové úmluvy OSN o změně klimatu a úspěchu letošní pařížské klimatické konference.

„Minulý týden Evropskou unií vydaný návrh na revizi systému obchodování s emisními povolenkami EU ETS na 4. obchodovací období po roce 2020, dnes představený komisařem Ariasem Cańetem, je pro ČR důležitý i s ohledem na koordinaci zemí V4, kterým ČR předsedá od 1. 7. 2015 do 30. 6. 2016. I proto by MŽP mělo připravit rámcovou pozici ČR do konce srpna tak, aby mohla být projednána s dotčenými subjekty a následně schválena vládním výborem pro EU. Dále budou tyto pozice diskutovány i mezi zeměmi V4,“ prozradil náměstek Vladislav Smrž.