Více času na podstatné

MMR: Míra spolufinancování EU se po roce 2021 výrazně sníží

23.10.2018 12:59

Míra spolufinancování Evropské unie na evropských dotacích se v programovém období 2021 až 2027 u většiny projektů sníží ze současných 85 procent na 55 procent. Současné pravidlo N+3 se změní na N+2. To znamená, že dotace přidělené v daném roce musí stát vyčerpat nejpozději do dvou let, a ne do tří, jako nyní. Na semináři ministerstva pro místní rozvoj (MMR) to řekla náměstkyně ministryně Olga Nebeská.

"Pokud vezmeme nejširší kategorii projektů, tak Evropská unie by nám přispívala pouze 55 procenty místo současných 85 procent. Což je poměrně razantní propad. A znamená to poměrně velký velký problém. Protože budeme muset na národní úrovni dospět k řešení, jak tento propad vykompenzovat. Asi nemůžeme očekávat, že by celou tu škálu financoval státní rozpočet," řekla Nebeská. Podle ní je však ještě možnost, že by se míra spolufinancování EU o něco zvýšila.

Náměstkyně zároveň uvedla několik oblastí, ve kterých se podmínky čerpání zjednoduší. Například nově by mohl každý stát až pět procent dotací přerozdělit mezi jiné projekty, aniž by to musela schvalovat Evropská komise. "Rádi bychom, aby to bylo ještě více, ale i těch pět procent je krok správným směrem," řekla Nebeská. Podle ní se zároveň sníží počet tematických cílů, které Evropská unie sleduje, ze současných 11 na pět.

Česká republika bude podle návrhu EK moci z nové podoby evropských fondů v rámci politiky soudržnosti ve finančním období 2021 až 2027 získat až 17,8 miliardy eur (asi 454 miliard Kč) v cenách roku 2018. Nová podoba výpočtů spolu se solidním ekonomickým výkonem a nízkou nezaměstnaností mají za následek, že státy jako Česko, Polsko či Maďarsko získají v příštím víceletém finančním rámci méně, než kolik mají v tom nynějším. Při započtení inflace by měl český podíl na dotacích dosáhnout 20,1 miliardy eur (přes 512 miliard Kč). Ve stávajícím finančním období 2014 až 2020 je pro ČR vyčleněno bezmála 24 miliard eur. V případě nesplnění určitých podmínek však může na konci letošního roku o šest procent z této částky přijít.

Dlouhodobý rozpočet EU na léta 2021 až 2027 je navržen tak, že závazky mají činit 1,135 bilionu eur (zhruba 29 bilionů Kč), což podle komise odpovídá 1,11 procenta hrubého národního důchodu společenství.